Viktminskning

Ökad ämnesomsättning ger resultat
Bidrar till en sund kropp genom ökad fettförbränning

En omfattande studie genomförd av Amerikanska Journal of Clinical Nutrition visade på de goda effekterna Matcha te haft på två olika grupper användare. Man jämförde effekterna av att dricka en flaska te innehållande 690 mg katekiner mot att dricka en flaska innehållande 22 mg.

Efter 12 veckor undersökte man resultatet mellan de två grupperna som druckit olika mängder te-ämnen och fann att de som druckit den största mängden hade betydligt mindre underhudsfett än den andra gruppen. (båda grupperna hade varit jämbördiga innan studien)

Av resultaten drog forskarna slutsatserna att Matcha te minskade fettmängden på kroppen och att det kunde motverka många sjukdomar som exempelvis fetma.